God Jul och Gott Nytt År önskar Krook & Tjäder!

God Jul och Gott Nytt År önskar Krook & Tjäder!

Krook & Tjäders julgåva sträcker sig över hela året. Vi bedriver ett kontinuerligt och långsiktigt Pro Bono-arbete, nationellt och internationellt.

Under 2021 har vi satsat på en solcellsanläggning för att säkra strömförsörjningen till läkarstationen som vi ritat och genomfört i Guinea i Västafrika. Läkarstationen är samarbetsprojekt med Pingstkyrkan, och vi har utöver vår egen finansiering av projektet även erhållit bidrag från flera av våra generösa beställare och samarbetspartners.

Vårt projekt med utbildningslokaler i Zambia rullar vidare. Efter genomfört projekt med lärarbostäder är vi nu igång med att rita och finansiera elevhem för flickor. Detta för att möjliggöra även för unga flickor på landsbygden att ta del av skolundervisningen. Projektet genomförs i samarbete med ZASP - Zambian Association for Sustainable Projects.

Mer begränsade insatser på det internationella planet utgörs av arkitekttjänster till Östhjälpens seniorboende för utsatta personer i Rumänien, fadderbarn i tre världsdelar samt bidrag till Water Aid som arbetar med vattenförsörjning i världens fattigaste länder.

Nationellt stöder vi ett flertal organisationer i deras angelägna och samhällsviktiga verksamheter. Våra insatser på hemmaplan går bland annat till Stadsmissionen, BRIS, Faktum och Barncancerfonden.

Vill du veta mera om vår Pro Bono-verksamhet är du välkommen att kontakta Stefan Tjäder på telefon 070-575 28 01 eller .

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder