Stadsbyggnad med smarta bostadsmiljöer

God Jul och Gott Nytt År önskar Krook & Tjäder!

Krook & Tjäders julgåva sträcker sig över hela året. Vi bedriver ett kontinuerligt och långsiktigt Pro Bono-arbete, nationellt och internationellt. Viljan att bidra och göra gott är centralt för oss. Vi vill agera och stötta där det behövs, såväl med ekonomiskt stöd som med vår kunskap. Förutom eget arbete som ofta sker på initiativ från våra medarbetare, engagerar vi oss i samarbete med andra aktörer. Under året har vårt Pro Bono-arbete fokuserat på att hjälpa Ukrainas civilbefolkning.

I samband med krigsutbrottet i Ukraina har vi under året hjälpt civilbefolkningen på plats men även ukrainska flyktingar i vårt närområde. Under hösten har Krook & Tjäder tillsammans med protek och Bengt Dahlgren startat ett nätverk för att bidra till den ideella organisationen HUG (Help Ukraine Gothenburg). Utöver detta har vi också skickat transportfordon och skänkt pengar via UNHCR.

Pro Bono-arbete under 2022

Läkarstation i Guinea som vi ritat har gett befolkningen tillgång till sjukvård med fokus på kvinnohälsovård och förlossning. För att kunna bedriva en fungerande verksamhet har vi också bidragit till en solcellsanläggning för att säkerställa strömförsörjningen.

Läkarstationen är ett samarbetsprojekt med Pingstkyrkan och under hösten var vi på plats igen för att besöka verksamheten och följa upp vårt arbete. Vi har utöver vår egen finansiering av projektet även erhållit bidrag från flera av våra generösa beställare och samarbetspartners.

Projektet med utbildningslokaler i Zambia rullar vidare. Här har vi ritat och finansierat bostäder för lärare och elevhem för flickor. Detta möjliggör att även unga flickor på landsbygden kan ta del av skolundervisningen. Projektet genomförs i samarbete med ZASP - Zambian Association for Sustainable Projects.

Under året har vi även genomfört insatser som bl.a. innefattar arkitekttjänster till seniorboende för utsatta människor i Rumänien och fortsatt ekonomiskt bidrag till fadderbarn i tre världsdelar samt bidrag till Water Aid som arbetar med vattenförsörjning i världens fattigaste länder.

Nationellt stöder vi ett flertal organisationer i deras angelägna och samhällsviktiga verksamheter. Våra insatser på hemmaplan går bland annat till Stadsmissionen, BRIS, Faktum och Barncancerfonden, Nordens Ark, Meeting Plays Biskopsgården.

Vill du veta mera om vår Pro Bono-verksamhet är du välkommen att kontakta Stefan Tjäder på telefon 070-575 28 01 eller .

Läs mer om hur du kan engagera dig tillsammans med oss >>

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder