aktuellt

Gestaltningsmånad på Krook & Tjäder

Oktober betyder gestaltningsmånad med inspirations-bonanza på Krook & Tjäder. När höstvindar och regnmörker omsluter land och stad, dukar arkitektkontoret tillsammans upp ett smörgåsbord av färgtrender, arkitektur, material, beteendevetenskap och design.

Under fyra veckor har Krook & Tjäder inspirerats, av varandra, verksamhetens olika discipliner, mellan koncernens nio kontor och inbjudna gäster med expertis inom vitt skilda områden.

- Det har varit en intensiv månad, konstaterar Linda Hutchins, arkitekt på Krook & Tjäder med ett leende. Som ett kalejdoskop av härligheter med fantastiska gäster och föreläsare. Något som var extra uppskattat var lunchkrokin men även Beteendelabbet som var här och pratade om hur vi kan designa framtidens beteenden. Nytt för i år var att alla kontor var involverade. Så härligt att se hur mycket kreativ kraft vi har tillsammans.

Gestaltningsmånaden avslutas med quiz och barbonanza på Göteborgskontoret.

- Vi strävar alltid efter att skapa en mänsklig skala i de miljöer som vi arbetar med, menar Johan von Wachenfeldt koncern-vd på Krook & Tjäder. Därför är dialog, lyhördhet och relation centralt i allt vi gör. Vi arbetar kompetensöverskridande med stadsbyggnad, arkitektur, landskap, inredning och visualisering. Inspirationsbonanzan ger oss utrymme att utvecklas där vi delar med oss och fyller på med härlig energi. Med en öppen och tillåtande kultur har företaget en stor tillit till individens förmåga och ambition.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder