aktuellt

Framtidens kontor

Morgondagens arbetsliv med nya generationer och nya arbetssätt, vad kommer det att innebära för fastighetsägaren, arkitekten och inredningsarkitekten? Vi ritar, bygger och inreder för människan. För att veta hur vi ska utforma morgondagens kontor behöver vi ha insikt om och förstå människans behov. Kommer vi ens behöva ett kontor?

Vi bjöd in Ulf Boman, framtidsstrateg vid Kairos Future delade med sig av sina spaningar om framtidens kontor.

- Skrivborden har förändrats, konstaterar Ulf Boman. Det är stor skillnad på nu och för 20 år sedan. Färre saker på skrivbordet, pärmar, fax, papper etc. Vi behöver titta på fysiska arbetsplatser, mobilitet och flexibilitet. Helt enkelt aktivitetsbaserade kontor för att möta allas behov. Det papperslösa kontoret där allt blir digitalt har redan gjort sitt intåg.

Vilka behov har vi på kontorsarbetsplatser och hur ska de utformas? Vilka krav ställs på fastighetsägaren, arkitekten och inredningsarkitekten?

- Vi ser ett fortsatt behov av att ingå i ett sammanhang och vikten en fysisk mötesplats, menar Ulf Boman. Människor behöver människor för att skapa. Däremot behöver människor maskiner för att producera. Produktion kan ske var som helst men innovation, kreativitet och nytänkande kräver möten.

Nya kollegor är på väg in. Vi behöver öka effektiviteten och utveckla nuvarande lösningar och göra saker på ett nytt sätt. Allt som går att automatisera kommer att automatiseras. Uppskattningsvis kommer ungefär hälften av dagens jobb att försvinna och ersättas med robotar. Röstrobot t.ex. Siri, Alexa och chatbot för kundtjänst finns redan men även fysiska robotar med ansiktsuttryck är under utveckling.

- Inställningen till arbete, företagets värderingar och möjligheter till att få ihop livets pussel är högt prioriterade hos dagens yngre anställda, menar Ulf. Den yngre generationen är en värderingsstyrd generation där karriär betyder personlig utveckling snarare är att klättra till en chefsposition och pengar.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder