Simonsland, Borås. Etapp 2 med Kulturskola, Friskis & Svettis och verksamhetslokaler. Bild: Krook & Tjäder

DTH Arkitekter blir Krook & Tjäder

DTH Arkitekter lämnar sitt bolagsnamn. Men det formella samgåendet med Krook & Tjäder var redan vid årsskiftet 2015. Efter tre år i koncernen har Boråskontoret fördubblat antalet medarbetare och framtiden ser ljus ut.

- Med facit i hand har företaget mått väl av samgående, konstaterar Dominic Wansbury kontorschef på Krook & Tjäders Boråskontor. Ekonomiskt har vår omsättning ökat markant och vi har expanderat och är idag 13 personer och ser oss om efter nya lokaler. Genom samgåendet har vi inte bara kunnat behålla våra gamla kunder utan även tagit in ett flertal nya, tillägger han.

Samgåendet ger ett ömsesidigt utbyte

Branschens ständigt ökande lagkrav och certifieringar innebär ökat behov av ett flertal stödfunktioner som är svårt att tillhandahålla för det mindre arkitektkontoret.

- Under hösten år 2014 diskuterade vi hur vi skulle utveckla företaget, berättar Dominic. I samma veva blev vi kontaktade av Krook & Tjäders Göteborgskontor som hade börjat att få allt fler uppdrag i Boråstrakten. Vi insåg ganska snabbt att vi delade samma värderingar och syn på företagande. För oss på Boråskontoret innebar det väldigt många nya kollegor, vilket inspirerar! Vi delar passionen för arkitektur och genom samarbeten får vi ett kreativt utbyte och nya infallsvinklar, vilket triggar oss att tänka nytt. Med koncernen stöd i ryggen kunde vi utvecklas i den riktningen vi ville. 

Nära beställaren

Den lokala kunskapen och starka förankringen i bygden är viktig för ett hållbart och gott resultat i varje projekt.

- Borås och hela regionen har en jättespännande utveckling, säger Johan von Wachenfeldt koncern-vd på Krook & Tjäder. Staden har växt och utvecklats mycket de senaste åren och är idag en attraktiv destination. Det är riktigt roligt att följa och få vara en del av. Boråskontoret har tillfört erfarenhet, kompetens och tagit med sig många lokala kontakter från Sjuhäradsbygden in i bolaget. Vi har flera samarbeten mellan arkitekter, visualiserare och inredare på Göteborg- och Boråskontoret. Ett av de större är Simonsland som fortsätter att växa med kulturskola och hotell m.m.

Bild: Simonsland, Borås. Etapp 2 med Kulturskola, Friskis & Svettis och verksamhetslokaler. 

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder