aktuellt

Detaljplan godkänd för Global Business Gate

Arbetet med Global Business Gate är nu igång och i veckan fattade Byggnadsnämnden beslut om godkännande av detaljplan för Masthuggskajen/Järnvågen i Göteborg. Global Business Gate ingår i den nya stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg och kommer att bli en mötesplats för internationella affärer. Arkitekter i projektet är Arkitektbyrån Design och Krook & Tjäder.

Precis som Lindholmen har sitt teknikcentrum och Chalmers sitt Science Park kommer ett globalt handelskluster växa fram på Masthuggskajen.

Projektet Global Business Gate är en nybyggnation av kontor och lokaler fördelade på två byggnadsvolymer från 6 till 26 våningar. Entrévåningarna i båda byggnaderna kommer att ha publik verksamhet och resterande våningar är avsedda för kontorsverksamhet. Den totala bruttoarean är ca 40 000 kvm. Beställare är Elof Hansson Fastigheter och Alecta med NCC som entreprenör.

- Det är ett spännande projekt i hjärtat av Göteborg, säger Annette Forsgren handläggande arkitekt på Krook & Tjäder. En kreativ knutpunkt som ska binda ihop staden med vattnet. Vi har sedan tidigare stor erfarenhet av projekt med liknande komplexitet och omfattning. Där vi, tillsammans med Arkitektbyrån Design ska gestalta och genomföra projektet från koncept till färdig byggnad, tillägger Annette.

Tillsammans med beställaren Elof Hansson Fastigheter tar Arkitektbyrån Design och Krook & Tjäder fram lokalprogram för Global Business Gate samt bearbetar de två byggnadernas gestaltning. Exteriört och interiört ska utformningen skapa en känsla för hyresgästernas verksamheter inom internationell handel och en ny mötesplats i staden.

Läs mer om Global Business Gate >>

Bild: Arkitektbyrån Design

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder