Conara/Balder och Krook & Tjäder vinner markanvisning i Sollentuna

Conara/Balder och Krook & Tjäder vinner markanvisning i Sollentuna

Arkitekterna Krook & Tjäder vinner markanvisningstävling om nytt bostadskvarter i Väsjö Torg i Sollentunas kommun tillsammans med Conara/Balder.

Bostadskvarteret i Väsjön består av ett sjuttiotal bostäder i form av både lägenheter och radhus. Förslaget innehåller bland annat en hybrid mellan loftgångshus och växthus som utgör ett socialt nav i kvarteret.

- Vi är väldigt glada för vinsten av tävlingen i Väsjön, säger Sören Runsteen VD på Conara. Vi har lagt stor energi på att skapa mötesplatser, aktivitetsytor och attraktiva lokaler för både de som bor i huset och människor i området, allt för att stärka en långsiktig social hållbarhet.

Förutsättningarna för Väsjö torgs nya stadsbebyggelse är unika. Två naturreservat, Väsjöbackens skidanläggning och ett sportfält i direkt anslutning till sitt boende i kombination men närheten till både Sollentuna och Stockholm, endast 40 minuter bort, gör detta till en verklig pärla för människor som uppskattar naturen men ändå vill ha närhet till stadsliv och gemenskap.

- Vår ambition är att skapa förutsättningar för ett aktivt liv där hälsa, motion, friskvård och gemenskap skapar en livsstil som ger hög livskvalitet, berättar Anders Fäger arkitekt på Krook & Tjäder. Det arkitektoniska uttrycket är varierat och huskropparna tillåts bli egna individer. Helhetsintrycket hålls dock tillräckligt sammanhållet för att bilda en stadsmässig fond i gaturummet. En robust materialpalett har valts mot gator medans uttrycket mot parkstråket har en lättare karaktär. Stor vikt har lagts på social hållbarhet och en medveten strategi vad gäller energihushållningen.

Byggstart är beräknad till år 2019 med en första inflyttning i början på 2021.


Juryns motivering
Förslaget är en väl genomtänkt helhetslösning som stämmer väl med den variation och småskalighet som eftersträvas i Väsjön. Kvarteret har en bra och robust struktur uppbyggd av genomtänkta trapphuslösningar. De variationsrika fasaderna hålls samman av goda materialval. Kvarteret har genom sin genomsläpplighet stora kvaliteter som även övriga stadsdelen vinner på. Väx-huset är ett mycket intressant och innovativt förslag i kvarteret.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder