aktuellt

Citylab - certifiering för hållbar stadsutveckling

Krook & Tjäder är certifierade inom Citylab. Med processinriktad kunskap inom hållbar stadsutveckling erbjuder nu företaget en modell, vilket ger projekten en tydlig röd tråd i hållbarhetsarbetet utan att tappa i tid eller kvalitet.

Krook & Tjäder ingick i den första kullen som certifierades inom Citylab Certifiering.

- Utbildningen har gett oss verktyg för att skapa en gemensam process som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling, konstaterar Maria Nykvist, arkitekt Göteborg och Emma Olvenmyr, planeringsarkitekt Malmö.

Citylab tar hänsyn till nationella mål och till FN:s hållbarhetsmål.

- För att kunna ansöka om certifiering krävs att en certifierad Citylabsamordnare är knuten till projektet, berättar Maria och Emma. Citylabsamordnaren stödjer stadsutvecklingsprojekt i att använda Citylab i sitt hållbarhetsarbete.

Citylab Certifiering är en oberoende tredjepartsgranskning av hållbarhetsarbetet i ett stadsutvecklingsprojekt och ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council. Certifieringen är anpassad efter svensk lagstiftning och myndighetskrav. Certifieringen har tagits fram inom ramen för Citylab där Sweden Green Building Council involverat över tusen personer ifrån hela branschen.

Läs mer om Citylab action guide >>

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder