aktuellt

Arkitektens roll

Intressanta diskussioner om arkitektens roll idag och framåt, nationellt och internationellt på Form & Design Center i Malmö den 13/9 vid nätverksträff på Arkitekturdagarna 2018.

- Med två av Danmarks just nu största byggprojekt på Krook & Tjäders bord var det extra intressant att lyssna på samtal om skillnaden mellan arkitektrollen i Danmark och Sverige, säger Lukas Malm, arkitekt på Krook & Tjäder i Malmö.

Enligt Helle Juul från arkitektkontoret Juul og Frost har arkitekten i Danmark hand om hela förloppet, vilket ger en arkitektroll som innefattar ansvar, respekt och värdighet. I Sverige blir man oftare utbytt i något skede.

Med en ny riksarkitekt lyfts arkitekturfrågan i Sverige. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö som nu även är Sveriges första riksarkitekt vill inspirera. Han poängterar också vikten av politiskt ledarskap i frågor som rör stadsutveckling. Han nämner Londons borgmästare som ett föredöme genom att denne placerar folket och brukarna i centrum.

Paneldebatten ingick i programmet under Arkitekturdagarna i Malmö 2018. Det var nätverket av arkitektkontor i Skåne som arrangerade tillsammans med Sveriges Arkitekter. Paneldeltagare var: Marianthi Tatari, UN Studios Jesper Kofoed-Melson, Givrum Helle Juhl från Juul og Frost, Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö och Sveriges första (tillfällige) riksarkitekt och moderator Mark Isitt.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder